Abogado sa Kompensation at Abogado sa Pinsala

Want more information? We’ll call you  Kayo po ba ay napinsala sa isang aksidente?

  Matulungan ka naming makakuha ng kabayaran

  Ang aming mga abogado ay hindi maninigil kapag natalo sa  kaso.  Kami ay base sa Sydney

  • Aksidente sa sasakyan
  • Aksidente sa trapiko
  • Pinsala sa trabaho
  • Akidente sa trabaho
  • Aksidente sa shopping center
  • Madulas at madapa sa Supermarket
  • Aksidente sa pampublikong lugar
  • Kapabayaan ng Doctor
  • Nabanga ng kotse habang naglalakad
  • Hindi makapagtrabaho dahil sa pinsala
  • Kabuuang pag-angkin ng permanenteng kapansanan
  • Aksidente sa motorsiklo
  • Aksidente sa bisekleta

  Kung ikaw ay nasa Sydney, malugod kang bumisita sa amin nang personal o maaari kang makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng webcam. Ang lahat ng aming mga dokumento ay maaaring pirmahan nang elektroniko kung kaya’t hindi na kailangan mong pumunta sa aming tanggapan.

  Maaari kang makipag-usap sa amin anumang oras sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa iyong solicitor sa telepono o sa pamamagitan ng webcam.

  Kung ikaw ay naaksidente kausapin ang isa sa aming mga abogado ngayon.

  Kami ay isang multikultural na kompanya ng batas kasama ng aming mga empleyado mula  sa iba’t ibang parte na mundo na makakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong mga karapatan at ipaliwanag ang proseso ng paggawa ng isang paghahabol sa bayad.

  Masaya kaming tulungan ka sa iyong sariling wika pati na rin sa Ingles.

  Makipag-ugnay sa koponan na abogado mula sa PKS Simpson ngayon.

  Contact Us Today If You’re Unable to Work

   For over 35 years we’ve helped injured and ill people of Australia
   in making slip and fall Coles compensation claims.